کلیدهای میانبر AppCode

کلیدهای میانبر AppCode

کلیدهای میانبر AppCode به شرح زیر است:

cmd+/ : کامنت کردن خط  یا خارج کردن از حالت کامنت خط

alt+cmd+/ : کامنت کردن بلاک یا خارج کردن کامنت بلاک

alt+ctrl+I : تو رفتگی خودکار خط ها

TAB : ایجاد تو رفتگی برای خطوط انتخاب شده

shift+TAB : حذف تو رفتگی برای خطوط انتخاب شده

shift+cmd+V : پیست کردن یا چسباندن از آخرین محتوای بافرها

cmd+D : تکثیر کردن خط یا بلاک انتخاب شده

shift+↵ : ایجاد خط جدید

alt+BACKSPACE : حذف کلمه ابتدایی

ctrl+[SPACE] : راهنمای تکمیل کننده ی کد

shift+ctrl+[SPACE] : راهنمای هوشمند تکمیل کننده ی کد

shift+F1 : مستندات خارجی

ctrl+N : تولید کد

cmd+L : رفتن به خط

cmd+O : رفتن به کلاس

shift+cmd+O : رفتن به فایل

alt+cmd+O : رفتن به سمبل

F4 : ویرایشگر سورس کد

cmd+DOWN : مشاهده سورس کد

cmd+F : پیدا کردن

cmd+G : پیدا کردن بعدی

shift+cmd+G : پیدا کردن قبلی

cmd+R : جایگزین کردن

shift+cmd+F : پیداکردن کردن در مسیر

shift+cmd+R : جایگزین کردن در مسیر

ctrl+R : اجرا

ctrl+D : دیباگ کردن

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید