کلیدهای میانبر Atom

کلیدهای میانبر Atom

کلیدهای میانبر Atom به شرح زیر است:

ctrl+K : بریدن تا پایان خط

alt+DEL : حذف تا ابتدای خط

alt+D : حذف تا انتهای خط

shift+ctrl+K : حذف خط

shift+cmd+D : تکثیر کردن خط

ctrl+G : رفتن به خط

cmd+J : یکی کردن خط ها

alt+B : انتقال به ابتدای کلمه

alt+F : انتقال به انتهای کلمه

ctrl+A : انتقال به ابتدای خط

ctrl+E : انتقال به انتهای خط

ctrl+cmd+UP : انتقال به خط بالایی

ctrl+cmd+DOWN : انتقال به خط پایینی

cmd+UP : انتقال به ابتدای فایل

cmd+DOWN : انتقال به انتهای فایل

ctrl+F2 : دیدن همه بوکمارک ها

shift+cmd+F2 : خالی کردن بوکمارک ها

shift+cmd+T : بازکردن دوباره فایل قبلی

DEL : حذف فایل

M : انتقال فایل

A : اضافه کردن فایل

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید