پویش لبخند دانش‌آموزان – ایران سرور

من، امیر شکری

برای حمایت از دانش‌آموزان مستعد کم برخوردار، همراه ایران‌سرور و بنیاد کودک شدم.

شما هم میتونید بدون پرداخت هیچ هزینه ای فقط با مراجعه به لینک زیر، در این پویش شرکت کنین:

campaign.iranserver.com/20th

دیدگاهتان را بنویسید