فیلدهای اختیاری که دلتون میخواد پر بشه

فیلدهای اختیاری که دلتون میخواد پر بشه

در تصویر اول فرم اول را مشاهده می کنید:

اگر دقت کنید سه فیلد سن ، جنسیت و ملیت اجباری نیست و دلخواه می باشد اما اگر علاقه دارید با اختیاری بودن درصد بالاتری فرم را پر کنند فرم بالا را به شکل زیر می توانید اصلاح کنید:

با تشکر از هومن عزیز بابت پیشنهاد و فیدبکی که روی فرم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید