کلیدهای میانبر Cloud9

کلیدهای میانبر Cloud9

کلیدهای میانبر Cloud9 به شرح زیر است:

ctrl+V : پیست کردن یا چسباندن

ctrl+C : کپی کردن

shift+ctrl+Z : برگشت

ctrl+Z : برگشت به جلو

ctrl+X : کات کردن یا بریدن

ctrl+[SPACE] : کامل کردن

ctrl+D : حذف خط

ctrl+BACKSPACE : حذف کلمه چپ

shift+ctrl+D : تکثیر کردن بخش انتخاب شده

ctrl+= : بزرگتر کردن فونت

shift+ctrl+= : کوچک تر کردن فونت

alt+ctrl+R : حذف متغیر

alt+ctrl+S : مرتب سازی خطوط انتخاب شده

ctrl+A : انتخاب همه

F3 : رفتن به بخش تعریف

ctrl+G : رفتن به خط

shift+alt+W : بستن تمام پنجره ها

ctrl+, : باز کردن پنجره تنظیمات

shift+ctrl+K : پیدا کردن قبلی

ctrl+K : پیدا کردن بعدی

ctrl+F : پیدا کردن

ESC : پنهان کردن

shift+alt+F : جایگزین کردن

shift+ctrl+F : جستجو در فایل

shift+ctrl+S : ذخیره کردن به عنوان فایل جدید

ctrl+N : خط جدید

ctrl+↵ : بارگزاری مجدد پیش نمایش

ctrl+S : ذخیره سریع

alt+T : بازکردن ترمینال

alt+S : سوییچ کردن به ترمینال

ctrl+R : ریست کردن برنامه

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید