کلیدهای میانبر Command Line

کلیدهای میانبر Command Line

کلیدهای میانبر Command Line به شرح زیر است:

date : نمایش زمان و تاریخ

uptime : نمایش آپتایم سیستم

cal : نمایش ماشین حساب

w : نمایش افراد لاگین شده

finger user : نمایش اطلاعات کاربر

uname -a : نمایش اطلاعات کرنل

df : نمایش فضای خالی دیسک

du : نمایش وضعیت وصرف دیسک

ls : نمایش لیست محتواهای مسیر فعلی

cd : تغییر مسیر فعلی به پوشه هوم یا خانه

pwd : نمایش اطلاعات دایرکتوری فعلی

mkdir : ساخت دایرکتوری جدید

ctrl+u : پاک کردن خط

ctrl+r : جستجوی دستورهای قبلی

top : نمایش همه پردازش ها

bg : نمایش کارهای پس زمینه

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید