کلیدهای میانبر Eclipse

کلیدهای میانبر Eclipse

کلیدهای میانبر Eclipse به شرح زیر است:

alt+ctrl+DOWN : کپی کردن خط

shift+↵ : افزودن خط در زیر خط فعلی

alt+ctrl+UP : تکثیر کردن خط

ctrl+DEL : حذف کلمه بعدی

shift+ctrl+DEL : حذف تا انتهای خط

shift+ctrl+↵ : افزودن خط در بالای خط فعلی

ctrl+BACKSPACE : حذف کلمه قبلی

shift+ctrl+X : تبدیل به حروف بزرگ

ctrl+D : حذف خط

shift+ctrl+Y : تبدیل به حروف کوچک

alt+DOWN : انتقال خط به پایین

alt+UP : انتقال خط به بالا

HOME : رفتن به ابتدای خط

ctrl+END : رفتن به انتهای متن

END : رفتن به انتهای خط

alt+ctrl+J : یکی کردن خط ها

ctrl+2R : تغییر سریع نام فایل

shift+ctrl+/ : افزودن بلاک کامنت

shift+ctrl+\ : حذف بلاک کامنت

shift+alt+B : نمایش بردکرامپ

shift+alt+R : تغییر نام

shift+alt+L : استخراج متغیرهای محلی یا لوکال

shift+alt+M : استخراج متد

shift+alt+V : انتقال

ctrl+R : دیباگ کردن و اجرای خط

shift+alt+DE : دیباگ با برنامه اکلیپس

shift+alt+DR : دیباگ در سرور

shift+alt+DA : دیباگ جاوا اپلت

shift+alt+DJ : دیباگ برنامه جاوا

ctrl+H : بازکردن کادر جستجو

alt+ctrl+G : پیدا کردن متن در محیط کار

shift+alt+XA : اجرای اپلت جاوا

shift+alt+XE : اجرای برنامه اکلیپس

shift+alt+XJ : اجرای برنامه جاوا

shift+alt+XR : اجرا در سرور

shift+alt+QL : مشاهده لاگ خطاها

shift+alt+QV : مشاهده اطلاعات متغیرها

shift+alt+QJ : مشاهده داکیومنت جاوا

shift+alt+QS : مشاهده سرچ یا جستجو

shift+alt+QZ : مشاهده تاریخچه یا هیستوری

shift+alt+QC : مشاهده کنسول

shift+alt+QX : مشاهده مشکلات

ctrl+L : رفتن به خط

shift+ctrl+R : بازکردن منابع

ctrl+= : زوم کردن یا بزرگ نمایی

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید