کلیدهای میانبر Gmail

کلیدهای میانبر Gmail

کلیدهای میانبر Gmail به شرح زیر است:

gi : رفتن به صندوق ورودی

gs : رفتن به صندوق علاقه مندی ها

gt : رفتن به صندوق ارسال

gd : رفتن به بخش درفت

ga : رفتن به همه ایمیل ها

gc : رفتن به بخش مخاطب ها

gl : رفتن به لیبل ها

*a : انتخاب همه مکالمات

*n : خارج کردن انتخاب از همه مکالمات

*r : انتخاب مکالمات خوانده شده

*u : انتخاب مکالمات خوانده نشده

*s : انتخاب مکالمات ستاره دار

u : برگشت به لیست ایمیل ها

o : بازکردن مکالمات

p : خواندن پیام قبلی

n : خواندن پیام قبلی

/ : جستجوی ایمیل

e : آرشیو کردن

y : حذف برچسب

! : گزارش دادن به عنوان اسپم

r : پاسخ دادن

a : پاسخ دادن به همه

f : فوروارد کردن

z : برگشتن عملیات قبلی

# : انتقال به زباله دان

TAB↵ : ارسال ایمیل

ctrl+s : ذخیره به عنوان پیش نویس

+ : برچسب زدن به عنوان مهم

– : حذف برچسب مهم

gp : ایجاد تماس تلفنی

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید