مرجع کامل کدهای htaccess

مرجع کامل کدهای htaccess

فایل htaccess‌ یکی از فایل های مهم در وب سرور های آ‍پاچی می باشد که در این وبسرورها در واقع بخشی از تنظیمات مورد نیاز شما برای برنامه یا مسیر جاری را به آن می دهید و در اجرا php خود را ملزم به اجرای آن می کند.

برای مطالعه ی بیشتر در مورد فایل های htaccess این لینک را مطالعه کنید.

 

مرجع کامل کدهای htaccess

تغییر دامنه ی سایت با کمک htaccess

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

جلوگیری از دانلود فایل در دایرکتوری خاص htaccess‌

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

جلوگیری از دانلود فایل با پسوند خاص در htaccess

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

بستن اجرای اسکریپت در یک دایرکتوری htaccess

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

حل مشکل cros policy با htaccess

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

حل مشکل request timeout با htaccess

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

رفع خطای Leverage browser caching با htaccess

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

حل این مشکل با CACHE CONTROL با htaccess

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

فعال سازی keep-alive در htaccess

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

حذف www از آدرس سایت

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

فعالسازی gzip با htaccess

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

غیرفعال کردن نمایش خطای PHP در سایت

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

حذف index.php در کدایگنایتر با htaccess

برای انجام اینکار کد بالا را در فایل htaccess‌ خود قرار دهید:

 

لطفا سوالات خود را در ارتباط با هر کدام از کدهای بالا در بخش نظرات همین نوشته بنویسید.

این نوشته به مرور تکمیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید