کلیدهای میانبر JIRA

کلیدهای میانبر JIRA

کلیدهای میانبر JIRA به شرح زیر است:

gd : رفتن به داشبورد

gp : جستجو در پروژه

ga : رفتن به اجایل

gi : پیدا کردن مشکلات

/ : جستجوی سریع

. : عملیات سریع

c : ساخت یک ایشیو

j : مشاهده ایشیو بعدی

k : مشاهده ایشیو قبلی

u : جستجو بین ایشیو ها

e : ویرایش ایشیو

m : نظر دادن در ایشیو

t : نمایش یا پنهان کردن جزئیات

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید