کلیدهای میانبر Logic Pro X

کلیدهای میانبر Logic Pro X

کلیدهای میانبر Logic Pro X به شرح زیر است:

R : رکورد کردن

shift+R : عکس گرفتن از رکورد

↵ : پلی کردن

. : توقف موقت

0 : متوقف شدن

[SPACE] : پخش یا توقف کردن

alt+’ : ساخت مارکر

alt+BACKSPACE : حذف مارکر

alt+, : رفتن به مارکر قبلی

alt+. : رفتن به مارکر بعدی

alt+/ : رفتن به شماره ی مارکر

shift+” : تغییر نام مارکر

/ : جایگزین کردن

cmd+, : بازکردن تنظیمات

Y : نمایش یا پیش نمایش کتابخانه

alt+cmd+O : بازکردن ویدیو

cmd+I : وارد کردن

alt+cmd+W : بستن پروژه

alt+P : تنظیمات پروژه

shift+cmd+I : وارد کردن فایل صدا

alt+cmd+A : ساخت ترک صوتی جدید

cmd+DEL : حذف ترک

shift+alt+D : خارج کردن از حالت انتخاب

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید