کدهای متلب

کدهای متلب

متلب یک نرم افزار ریاضی و مهندسی می باشد که در سال های اخیر در کاربردهای علمی زیادی استفاده می شود.

در این نوشته تعدادی از موارد پر کاربرد نرم افزار متلب را برای شما به اشتراک خواهم گذاشت.

 

کدهای متلب

نوشتن ماتریس در فایل txt با متلب

از کد زیر در نرم افزار متلب استفاده کنید:

 

ساخت تصویر برفکی در متلب

از کد زیر در نرم افزار متلب استفاده کنید:

 

خواندن ماتریس از فایل txt در متلب

از کد زیر در نرم افزار متلب استفاده کنید:

 

تبدیل عدد به رشته در متلب

از کد زیر در نرم افزار متلب استفاده کنید:

 

فاصله اقلیدسی در متلب

از کد زیر در نرم افزار متلب استفاده کنید:

 

فاصله منهتن در متلب

از کد زیر در نرم افزار متلب استفاده کنید:

 

تابع تبدیل تصاویر رنگی با فرمت RGB به فرمت GRAYSCALE

از کد زیر در نرم افزار متلب استفاده کنید:

  • روش اول:

  • روش دوم:

  • روش سوم:

 

تبدیل عکس به NEGATIVE با متلب

از کد زیر در نرم افزار متلب استفاده کنید:

 

کد رسم صفحه ی شطرنج با متلب

از کد زیر در نرم افزار متلب استفاده کنید:

 

 

اگر در مورد هر یک از کدهای بالا مشکلی دارید در بخش نظرات همین نوشته بنویسید.

این نوشته به مرور تکمیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید