کلیدهای میانبر Photoshop

کلیدهای میانبر Photoshop

کلیدهای میانبر Photoshop به شرح زیر است:

[ : کوچک کردن اندازه قلم براش

] : برزگ کردن اندازه قلم براش

D : رنگ پیش فرض

ctrl+0 : فیت کردن نوع نمایش

shift+ctrl+= : زوم کردن

ctrl+Z : برگشتن

ctrl+C : کپی کردن

ctrl+V : چسباندن یا پیست کردن

E : پاک کن

R : بلر کردن

Y : تاریخچه براش

U : شکل

P : قلم

A : انتخاب مسیر

G : گرادیانت

C : کراپ کردن

DEL : حذف لایه ها

ctrl+E : یکی کردن لایه ها

alt+, : انتخاب لایه پایینی

alt+] : انتخاب لایه بعدی

alt+[ : انتخاب لایه قبلی

alt+. : انتخاب لایه بالایی

ctrl+[SPACE] : ابزار زوم کردن به جلو

alt+ctrl+[SPACE] : ابزار زوم کردن به عقب

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید