کلیدهای میانبر PyCharm

کلیدهای میانبر PyCharm

کلیدهای میانبر PyCharm به شرح زیر است:

ctrl+[SPACE] : کامل کردن کد

shift+ctrl+/ : کامنت کردن یا از کامنت خارج کردن

ctrl+C : کپی کردن در کلیپ بورد

ctrl+X : کات کردن یا بریدن متن در کلیپ برد

ctrl+V : پیست کردن یا چسباندن

ctrl+Y : حذف خط

ctrl+DEL : حذف کلمه بعدی

ctrl+BACKSPACE : حذف کلمه قبلی

shift+ctrl+J : یکی کردن خط ها

ctrl+↵ : جدا کردن خط ها

shift+↵ : ساخت خط جدید

shift+F10 : اجرا کردن

shift+F9 : دیباگ کردن

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید