کلیدهای میانبر RubyMine

کلیدهای میانبر RubyMine

کلیدهای میانبر RubyMine به شرح زیر است:

alt+ctrl+I : تو رفتگی خودکار خط ها

ctrl+[SPACE] : تکمیل کردن کد به صورت ساده

TAB : ساخت تورفتگی خط های انتخاب شده

ctrl+O : بازنویسی متد

ctrl+V : چسباندن یا پیست کردن از بافر

alt+ctrl+L : فرمت بندی مجدد کد

shift+↵ : شروع خط جدید

shift+F10 : اجرا

shift+F9 : دیباگ کردن

ctrl+N : رفتن به کلاس

alt+LEFT : رفتن به تب ویرایش قبلی

shift+ctrl+N : رفتن به فایل

shift+alt+ctrl+N : رفتن به سمبل

alt+RIGHT : رفتن به تب ویرایش بعدی

ctrl+G : رفتن به خط

F4 : مشاهده سورس

alt+HOME : نمایش تولبار راهبری

alt+ctrl+M : تجزیه و استراخ متد

alt+ctrl+F : تعریف فیلد

shift+F6 : تغییر نام

ctrl+F : پیدا کردن

F3 : پیدا کردن بعدی

shift+F3 : پیدا کردن قبلی

ctrl+R : جایگزین کردن

ctrl+D : مشاهده تغییرات

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید