کلیدهای میانبر Salesforce Console

کلیدهای میانبر Salesforce Console

کلیدهای میانبر Salesforce Console به شرح زیر است:

V : رفتن به بخش راهبری یا منو

F : رفتن به فوتر یا بخش پایینی

R : رفتن به بخش جستجوی بالا

T :  باز کردن بخش یا زبانه

C : بستن بخش یا زبانه

shift+R : بارزگرای مجدد بخش یا زبانه

ctrl+S : ذخیره کردن

E : ویرایش کردن

U : رفتن به بخش اشتراک گذاری لینک

RIGHT : انتقال به راست

LEFT : انتقال به چپ

UP : رفتن به بالا

DOWN : رفتن به پایین

shift+K : نمایش کلیدهای میانبر

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید