کلیدهای میانبر Sketch 3

کلیدهای میانبر Sketch 3

کلیدهای میانبر Sketch 3 به شرح زیر است:

R : افزودن مربع

O : افزودن دایره

L : افزودن خط

T : افزودن متن

P : افزودن مداد

cmd+B : بولد کردن

cmd+I : شکسته یا ایتالیک کردن

cmd+U : زیر خط

shift+alt+cmd+= : افزایش سایز فونت

shift+alt+cmd+- : کاهش سایز فونت

shift+cmd+= : زوم کردن

shift+cmd+- : کم کردن زوم

alt+cmd+U : یکی کردن شکل ها

alt+cmd+S : جدا کردن شکل ها

alt+cmd+C : کپی کردن استایل

alt+cmd+V : پیست کردن استایل

shift+cmd+R : چرخش

ctrl+C : انتخاب کننده رنگ

shift+cmd+H : پنهان کردن

shift+cmd+L : قفل کردن

cmd+R : تغییر نام

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید