کلیدهای میانبر Sublime Text 3

کلیدهای میانبر Sublime Text 3

کلیدهای میانبر Sublime Text 3 به شرح زیر است:

ctrl+X : کات کردن یا بریدن خط فعلی

ctrl+↵ : اضافه کردن خط بعد از خط فعلی

shift+ctrl+↵ : اضافه کردن خط قبل از خط فعلی

shift+ctrl+UP : انتقال خط فعلی به خط بالا

shift+ctrl+DOWN : انتقال خط فعلی به خط پایین

ctrl+L : خط فعلی را در خط بعدی تکرار کردن

ctrl+Kctrl+K : حذف از جایگاه نشانگر یا پوینتر تا پایان خط

ctrl+Kctrl+BACKSPACE : حذف از جایگاه نشانگر یا پوینتر تا ابتدای خط

ctrl+] : تو رفتگی خط فعلی

ctrl+[ : حذف تو رفتگی خط فعلی

shift+ctrl+D : تکثیر کردن خط فعلی

ctrl+P : باز کردن سریع فایل با نام

ctrl+G : رفتن به خط در فایل فعلی

shift+F3 : پیدا کردن قبلی

F3 : پیدا کردن بعدی

ctrl+F : پیدا کردن

ctrl+H : جایگزین کردن

shift+ctrl+F : جستجوی متن در فایل ها

ctrl+Kctrl+L : تبدیل به حروف کوچک

ctrl+Kctrl+U : تبدیل به حروف بزرگ

shift+ctrl+K : حذف خط

ctrl+BACKSPACE : حذف کلمه قبلی

ctrl+DEL : حذف کلمه بعدی

ctrl+Kctrl+D : خارج شدن از حالت انتخاب یا سلکت

alt+F2 : انتخاب همه بوکمارک ها

shift+F2 : بوکمارک قبلی

F2 : بوکمارک بعدی

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید