نظرسنجی کلاس یادگیری ماشین – ترم اول 1400

نظرسنجی کلاس یادگیری ماشین – ترم اول 1400

این ترم به عنوان Teacher Assistant در درس یادگیری ماشین در کنار دکتر فرزین یغمایی مشغول به فعالیت بودم که بعد از اتمام این ترم یک نظرسنجی بین دانشجویان گذاشته و نسبت به امتیاز دهی و نظر خواهی نسبت به کلاس خودم سوالاتی از دانشجویان کردم.

 

فهرست تمام نظرسنجی ها:

 

آمار نظرسنجی:

نظرسنجی کلاس یادگیری ماشین - ترم اول 1400
نظرسنجی کلاس یادگیری ماشین – ترم اول 1400

دیدگاهتان را بنویسید