تجربه کلاس حل تمرین با گیت هاب

تجربه کلاس حل تمرین با گیت هاب

این ترم به عنوان Teacher Assistant در درس تصویر پردازی رقمی (پردازش تصویر) در کنار دکتر فرزین یغمایی مشغول به فعالیت بودم؛ در این ترم به جای استفاده از سیستم دانشگاهی از گیت هاب استفاده کردیم که تجربه ی این موضوع را در این نوشته می نویسم.

قبل از مطالعه ی ادامه ی این نوشته می توانید نظرسنجی این کلاس را مشاهده کنید.

 

تجربه کلاس حل تمرین با گیت هاب

ابتدا یک organization در گیت هاب ایجاد کردم:

https://github.com/semnan-university-ai

و بعد هم دو repository جدید یکی برای کلاس و یکی برای نمره ها ساختم ؛ در نهایت دانشجویان را به organization اضافه کردم و بعد یک تیم اضافه کردم.

و بعد دسترسی های لازم را برای ریپوزیتوری کلاس اضافه کردم:

در نهایت هر شخصی تمرین ها را در پوشه ی مخصوص به خود commit میکرد.

نمره دهی در این ترم به این شکل انجام می شد:

محاسبه ی نمرات هم با برنامه ی متلبی به شکل زیر انجام شد که تا حد ممکن به دانشجویان کمک شود:

 

از این تجربه می توانید برای خودتان استفاده کنید 🙂

موفق باشید.

1 Comment

Add Yours →

دیدگاهتان را بنویسید