کلیدهای میانبر VIM

کلیدهای میانبر VIM

کلیدهای میانبر VIM به شرح زیر است:

k : انتقال پوینتر یا نشانگر به یک خط بالاتر

j : انتقال پوینتر یا نشانگر به یک خط پایین تر

h : انتقال پوینتر یا نشانگر به کاراکتر سمت چپ

l : انتقال پوینتر یا نشانگر به کاراکتر سمت راست

e : انتقال پوینتر یا نشانگر به آخرین کاراکتر کلمه

b : انتقال پوینتر یا نشانگر به اولین کاراکتر کلمه

$ : انتقال پوینتر یا نشانگر به آخر خط

0 : انتقال پوینتر یا نشانگر به اول خط

H : انتقال پوینتر یا نشانگر به اولین خط صفحه

M : انتقال پوینتر یا نشانگر به خط میانی صفحه

L : انتقال پوینتر یا نشانگر به آخرین خط صفحه

w : رفتن به کلمه بعدی

b : رفتن به کلمه قبلی

dw : حذف کلمه

i : افزودن

a : نوشتن در ادامه ی پوینتر یا نشانگر

o : افزودن خط جدید در پایین

O : افزودن خط جدید در بالا

R : حالت جایگزین کردن

ESC : خارج شدن از مود اضافه کردن

ctrl+e : اسکرول به پایین

ctrl+y : اسکرول به بالا

gg : رفتن به ابتدایی ترین خط فایل

G : رفتن به انتهای فایل

ctrl+f : رفتن به صفحه بعدی

ctrl+b : رفتن به صفحه قبلی

p : پیست کردن

P : پیست کردن قبل از نشانگر

u : برگشت

U : برگشت تمام تغییرات در خط جاری

ctrl+r : برگشت به جلو

. : تکرار تغییر قبلی

> : شیفت راست

< : شیفت چپ

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید