کلیدهای میانبر VSCode

کلیدهای میانبر VSCode

کلیدهای میانبر VSCode به شرح زیر است:

shift+ctrl+↵ : افزودن خط در بالای خط فعلی

ctrl+↵ : افزودن خط در پایین خط فعلی

shift+ctrl+K : حذف خط فعلی

shift+alt+UP : کپی کردن خط بالایی

shift+alt+DOWN : کپی کردن خط پایینی

alt+UP : انتقال به خط بالا

alt+DOWN : انتقال به خط پایین

ctrl+I : انتخاب خط فعلی

alt+ctrl+DOWN : افزودن در پایین نشانگر یا پوینتر

alt+ctrl+UP : افزودن در بالای نشانگر یا پوینتر

shift+F3 : پیدا کردن قبلی

F3 : پیدا کردن بعدی

ctrl+H : جایگزین کردن

ctrl+F : پیدا کردن

ctrl+KM : تغییر زبان فایل

ctrl+Kctrl+X : حذف فضای خالی پایان خطوط

F2 : تغییر نام سمبول ها

shift+F12 : نمایش منابع

alt+RIGHT : رفتن به بعدی

alt+LEFT : رفتن به قبلی

ctrl+P : رفتن به فایل

ctrl+G : رفتن به خط

ctrl+KF : بستن پوشه

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید