کلیدهای میانبر WebStorm / PhpStorm

کلیدهای میانبر WebStorm / PhpStorm

کلیدهای میانبر WebStorm / PhpStorm به شرح زیر است:

ctrl+[SPACE] : تکمیل کننده کد

shift+ctrl+↵ : تکمیل بخش فعلی

ctrl+BACKSPACE : پاک کردن کلمه

ctrl+D : تکثیر کردن خط یا بلاک

ctrl+↵ : جداکردن خط

ctrl+Y : حذف خط

alt+ctrl+↵ : ساخت خط جدید قبل از خط فعلی

shift+↵ : ساخت خط جدید

shift+ctrl+J : یکی کردن خط ها

shift+F10 : اجرا کردن

shift+F9 : دیباگ کردن

shift+alt+F10 : اجرا و پیکربندی

shift+alt+F9 : اجرا و پیکربندی و دیباگ کردن

ctrl+DEL : حذف کلمه

ctrl+A : انتخاب همه

ctrl+D : مقایسه دایرکتوری ها

ctrl+M : اسکرول کردن به وسط

ctrl+T : آپدیت کردن پروژه

ctrl+Z : برگشتن

ctrl+C : کپی کردن در کلیپ بورد

ctrl+V : پیست کردن و چسباندن از کلیپ بورد

ctrl+X : کات کردن یا بریدن در کلیپ بورد

shift+alt+BACKSPACE : برگشتن به سمت تغییر بعدی

shift+alt+C : تغییرات قبلی

shift+ctrl+F8 : ویرایش یا ادیت

shift+ctrl+S : ذخیره کردن به عنوان فایل جدید

alt+4 : فعال کردن پنجره اجرا

alt+F2 : پیش نمایش وب

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید