کلیدهای میانبر Zendesk

کلیدهای میانبر Zendesk

کلیدهای میانبر Zendesk به شرح زیر است:

alt+ctrl+M : باز کردن ماکروباکس

alt+ctrl+H : خانه

alt+ctrl+F : جستجو

alt+ctrl+N : تیکت جدید

alt+ctrl+W : بستن پنجره فعلی

alt+ctrl+T : تیکت فعلی

UP : انتقال به بالا

DOWN : انتقال به پایین

[SPACE] : انتخاب آیتم فعلی

 

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید