کتاب های مفید

کتاب های مفید

در این نوشته تعدادی از کتاب هایی که کاربردی و مفید هستند و می توانید هر کدام از آنها را در سایت های مختلف دانلود یا خریداری کنید. (این پست فقط یک لیست ساده می باشد فایل های دانلودی در آن موجود نمی باشد.)

 

لیست کتاب های مفید

 • کتاب یادگیری ماشین توماس میچل
 • کتاب یادگیری ماشین توماس میچل نسخه فارسی
 • کتاب یک یا دو هزار و یک – مهدی رودکی
 • ساختمان داده و طراحی الگوریتم با زبان برنامه نویسی جاوا
 • کتاب تئوری تبلیغات
 • کتاب اگنس
 • کتاب هندسه جبری در تئوری رمزنگاری
 • کتاب هوش مصنوعی و راهنمای آن برای مدیران تجاری
 • کتاب هوش مصنوعی راسل
 • کتاب هوش مصنوعی و توسعه ماشین های هوشمند
 • کتاب Council cerified ethical hacker
 • کتاب code complete
 • کتاب cyber bullying
 • کتاب fire design of steel structures
 • کتاب تبلیغات چگونه کار می کند ؟
 • کتاب فناوری اطلاعات در ایران 2025
 • کتاب Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence
 • کتاب آموزش maple
 • کتاب mathematical and algorithmic foundatuinos
 • کتاب soft skills the software developers life
 • کتاب Superintelligence Paths, Dangers, Strategies
 • کتاب Ethics and Governance of Human Genetic Databases
 • کتاب The Mythical Man Month F.Brooks
 • کتاب Think Like a Programmer An Introduction to Creative Problem
 • کتاب Too Loud a Solitude by Hrabal Bohumil
 • کتاب Wild- From Lost to Found on the Pacific Crest Trail by Strayed Cheryl
 • کتاب cherryPy Essentials
 • کتاب clojure data structures and algorithms cookbook
 • کتاب واژه نامه محصول
 • کتاب quantitative electroencephalographic analysis (QEEG) Databases
 • کتاب scikit-learn cookbook
 • کتاب seven databases in seven weeks
 • کتاب the art of game design
 • کتاب the web application hackers handbook
 • کتاب the road to learn react
 • کتاب you don’t know js
 • کتاب A Practical Guide to Designing for The Web
 • کتاب A Study of Emotional and Rational
 • کتاب About Face 3 – Alan Cooper
 • کتاب About Face 4 – Alan Cooper
 • کتاب Assessing the quality of web sites
 • کتاب Assessing dimensions of perceived
 • کتاب Designing with the Mind in Mind
 • کتاب Do Colors Change Realities in Online Shopping
 • کتاب Mouse Behavioral Patterns and Keystroke
 • کتاب Personality and Tourists’ Internet Behaviour
 • کتاب Successful User Experience
 • کتاب The Persona Lifecycle
 • کتاب The impact of personality traits
 • کتاب The Influence of Cognitive and Personality
 • کتاب UI is Communication How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication by Everett N McKay
 • کتاب Universal Principles of Design
 • کتاب Usability Testing Essentials
 • کتاب User Interface Design and Evaluation
 • کتاب Visual Usability Design for Mobile
 • کتاب Visual Usability Principles
 • کتاب TensorFlow for Deep Learning
 • کتاب gamification by design
 • کتاب Actionable Gamification
 • کتاب The Making of Prince of Persia
 • کتاب Paradigms of artificial intelligence programming case studies in Common Lisp
 • کتاب Modern Full-Stack Development Using TypeScript, React, Node.js, Webpack, and Docker
 • کتاب Introduction to Programming Languages Programming in C, C++, Scheme, Prolog, C, and SOA
 • کتاب Hadoop The Definitive Guide, 4th Edition Storage and Analysis at Internet Scale
 • کتاب Docker Deep Dive
 • کتاب Data Analytics with Hadoop An Introduction for Data Scientists
 • کتاب Dart Programming Language Specification
 • کتاب CUDA by Example An Introduction to General-Purpose GPU Programming
 • کتاب Big Data Analytics with Hadoop 3 Build highly effective analytics solutions to gain valuable insight into your big data
 • کتاب AI algorithms, data structures, and idioms in Prolog, Lisp, and Java
 • کتاب Masters of Doom
 • کتاب Practices of the Python Pro
 • کتاب Production Go. Build modern, production-ready web services
 • کتاب Drive The Surprising Truth about What Motivates Us
 • کتاب The Magic Of Thinking Big
 • کتاب I, Robot by Isaac Asimov
 • کتاب The E-Myth
 • کتاب The Mom Test
 • کتاب Daemon
 • کتاب Python Web Scraping
 • کتاب Magento 2 Cookbook
 • کتاب Joomla Start to Finish How to Plan
 • کتاب Logic Made Easy How to Know When Language Deceives You
 • کتاب Our Final Invention Artificial Intelligence and the End of the Human Era
 • کتاب The Singularity Is Near When Humans Transcend Biology
 • کتاب Using Gann Theory
 • کتاب Truth of the Stock Tape
 • کتاب dynamic trading miner
 • کتاب Team Geek
 • کتاب Amusing Ourselves to Death
 • کتاب Bowling Alone
 • کتاب Persuasive Games
 • کتاب The 7 Habits of Highly Effective People
 • کتاب The Complexity of Cooperation
 • کتاب The Evolution of Cooperation
 • کتاب Building Secure & Reliable Systems
 • کتاب Where Wizards Stay Up Late
 • کتاب Crucial Conversations Tools for Talking When Stakes Are High
 • کتاب Small Talk How to Start a Conversation
 • کتاب a first book in comprehension
 • کتاب Nice Girls Dont Get the Corner Office

 

 

به علت رعایت کپی رایت این کتاب ها از گذاشتن لینک دانلود پرهیز می کنم.

لیست کتاب های مفید به مرور به روز می شوند.

اگر کتاب خاصی در نظر دارید در بخش نظرات همین نوشته برای من بنویسید.

2 Comments

Add Yours →

دیدگاهتان را بنویسید